ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023

Για να διαβάσετε το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής μας Μονάδας για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2022-2023 πατήστε :