Αρχείο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2023-2024-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

28-2-2023 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,οι εγγραφές στην Α ΄Τάξη του Δημοτικού θα γίνονται από 1-3-2023 έως και 20-3-2023 ώρες 8:30 -9:00 κάθε  πρωί εκτός Τρίτης και 12:45-13:10 τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη.

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2017.

Στην Α΄ τάξη του 4ου Δ.Σ. εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2017 και κατοικούν στην περιφέρεια του σχολείου

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας:Δεν το φέρνετε, αναζητείται από το σχολείο μέσω του myschool.Αν, για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχεία του μαθητή έχουν αλλάξει,ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώσει τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής και μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων του μαθητή, ο γονέας οφείλει να ενημερώσει την Διευθύντρια για τις αλλαγές, ώστε το σχολείο να αντλήσει τα νέα αυτά στοιχεία από το myschool.
  1. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.Το σχολείο κρατά φωτοτυπία
  2. Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Για να εκτυπώστε το Α.Δ.Υ.Μ. πατήστε εδώ
  3. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (αποδείξεις ΔΕΗ, Τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο, κ.λ.π.).Το σχολείο κρατά φωτοτυπία
  4. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
  5. Στο σχολείο ο/η γονέας/ κηδεμόνας συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση-αίτηση εγγραφής σε έντυπο που του δίνει η διευθύντρια
  6. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης να προσκομιστεί δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας που ορίζει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού
  7. Για τις εγγραφές αλλοδαπών  μαθητών/μαθητριών απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-Πρόωρης Υποδοχής(πρωινή ζώνη)

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται όλοι οι μαθητές χωρίς προϋποθέσεις.
Οι μαθητές/τριες , μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:
Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Η Πρόωρη Υποδοχή(πρωινή ζώνη) λειτουργεί 7-8 το πρωί αλλά προϋπόθεση για να την παρακολουθήσει ο μαθητής είναι να εγγραφεί και στο Ολοήμερο Τμήμα.

Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα και Πολιτιστική Κληρονομιά

Στην τρίτη θεματική της unesco, μέσω της διαπολιτισμικής μάθησης μαθαίνουμε να σεβόμαστε την διαφορετικότητα και να προσέχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, μέσα απ’ την οποία γνωρίζουμε τον εαυτό μας αλλά και σεβόμαστε τους άλλους. Δείτε τις δράσεις μας εδώ: https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/uZgYWKofTluxMobxjRaCGQ

Παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, πολιτισμός της Ειρήνης

Η δεύτερη Θεματική της unesco, αφορά στην εκπαιδεύση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και για τον πολιτισμό της ειρήνης.

Ξεφυλλίστε το ψηφιακό βιβλίο με τις δράσεις μας εδώ:

https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/bc-hc5C1QxKpaTmolaFwXQ

Δράσεις για την αειφορία και τον αειφόρο τρόπο διαβίωσης

Φέτος στο σχολείο μας, στο πλαίσιο του θεματικού άξονα της unesco για τον αειφόρο τρόπο διαβίωσης, υλοποιήσαμε δράσεις σε όλες τις τάξεις. Τις συγκεντρώσαμε σε ένα ψηφιακό βιβλίο για να τις δείτε πατήστε εδώ:https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/ljcUQHs2QR-s5oVLxQe_AQ

Γεωπάρκο Λέσβου

Η χρονιά δύσκολη αλλά οι δράσεις μας πολλές.

Μία απ’ αυτές η ενασχόληση μας με το Γεωπάρκο της Λέσβου. Επισκεφθήκαμε διαδικτυακά το απολιθωμένο Δάσος Λέσβου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γνωρίστε τα φυτά του Απολιθωμένου δάσους της Λέσβου”.

Κάθε τάξη το αξιοποίησε με το δικό της τρόπο. Συγκεντρώσαμε τις εργασίες μας εδώ:https://read.bookcreator.com/sYgJBZN18iVw49Nu4wuKIYOUyHq2/Fr83KuVfQTuTlsy9tfZziA

3η Τηλεδιάσκεψη “Οδυσσέας”

Την Πέμπτη 27 Μαΐου    «συναντηθήκαμε»  διαδικτυακά με την Στ τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου .Αυτή τη φορά από το φυσικό μας χώρο που είναι το σχολείο μας.

Παρουσιάσαμε την έρευνα μας σχετικά με την αξιοποίηση χρόνου στην καραντίνα , την ελπίδα  μας  για το μέλλον και τις καινούριες συνήθειες που αποκτήσαμε 

Οι φίλοι μας απ το 1ο Δημοτικό  κατέγραψαν  τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας σε ένα padlet :

https://padlet.com/marimenda32/a3nislu4sfyp1138

και εμείς στο δικό τους:

https://padlet.com/emourouna3/wmqt5a9yn15lxic7

Παρουσιάσαμε και τους  ήρωες  του ψηφιακού παραμυθιού που θα γράψουμε  για το τέλος του προγράμματος  «Οδυσσέας» και εκείνοι μας έδειξαν τους δικούς τους