ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Ενδοσχολική επιμόρφωση διάρκειας 4 διδακτικών ωρών από την δασκάλα του Τμήματος Ένταξης κ. Καλλιόπη Καλαμάκη, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου μας

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που πρωτοεμφανίζεται στην παιδική ή εφηβική ηλικία  και εκδηλώνεται με υπερδραστηριότητα ή υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα και δυσκολία στη συγκέντρωση της προσοχής.

Ο χαρακτηρισμός της ΔΕΠΥ ως «ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης» αποτέλεσε γεγονός καθοριστικής σημασίας για την αναγνώρισή της ως διαταραχής που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης  στο σχολικό περιβάλλον και για την αναγνώριση των επιπτώσεων που έχει στη σχολική προσαρμογή των παιδιών.

Η ενδοσχολική επιμόρφωση , είχε ως στόχο τη διάχυση της γνώσης αναφορικά με τη ΔΕΠΥ. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη κατάρτισης παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της στη σχολική τάξη, στη συνειδητοποίηση της ανάγκης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και διαχείρισης της συμπεριφοράς των μαθητών με συμπτώματα ΔΕΠΥ και στην προώθηση της ιδέας της «διαφοροποιημένης διδασκαλίας», δηλαδή της εξατομικευμένης διδακτικής προσέγγισης των μαθητών αυτών.

Ολοκληρώνοντας την επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι η ΔΕΠΥ είναι μια διαταραχή που χρειάζεται πολύπλευρη αντιμετώπιση και συνεργασία όλων των πλαισίων στο οποίο ζει και λειτουργεί το παιδί, προκειμένου να ελεγχθούν αποτελεσματικά τα συμπτώματα και να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν καθημερινά, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Και κατέληξαν ότι είναι σημαντικό το σχολικό περιβάλλον να τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο που να δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.

Η κ. Καλλιόπη Καλαμάκη