Η ζωή του βασιλιά Σαούλ πριν και μετά τον Δαβίδ

Μπορεί η μουσική να αλλάξει τη ζωή μας; Στο βιβλίο αυτό τα παιδιά της Γ τάξης του 4ου Δ.Σ.ΧΙΟΥ απαντούν με τέχνη, σχολιάζοντας ζωγραφικά και στιχουργικά τη ζωή στο παλάτι του Σαούλ πριν και μετά τον Δαβίδ. Συγχρόνως, παίρνουν πληροφορίες για την ιστορία και την γεωγραφία της περιοχής.

https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/ZooGcoPQSWujGtUJWlINBA