διάχυση του ‘Genders travelling in time”-e-Twinning 2023-2024 στην ευρύτερη κοινότητα

HONDOS CENTER CHIOS GREECE
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Technical Vocational School of Chios-Grrece-Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Χίου
VR CHIOS-GREECE
Evening Vocational High School of Chios-Greece
Regional Medical Center -Lagada, Chios-Greece
fast food Lagada, Chios-Greece