Ατομικά lapbook για το Οικοσύστημα κ.ά. Μελέτη Δ’ Ενότητα 3

Στην 3η Ενότητα της Μελέτης της Δ’ τάξης ασχοληθήκαμε με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του* μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα και πολύ σημαντική, αφού αγκαλιάζει και υπογραμμίζει εκτός από τη σοφία με την οποία είναι πλασμένη η φύση, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εξαιτίας τού ανθρώπινου παράγοντα.

Το lapbook = διαδραστικό τετράδιο* στη δική μας περίπτωση καπάκι από χάρτινο κουτί), που φτιάξαμε με τα παιδιά, αφορά τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια της ενότητας. Κάθε φορά που ολοκληρώναμε μια θεματική, εργαζόμασταν σε ένα φυλλάδιο εργασίας (π.χ. κολάζ, συμπλήρωση κενών, ζωγραφική κ.ά.) με σκοπό τον έλεγχο της νέας γνώσης και πάνω από όλα τη διασκέδαση μέσα από τη μάθηση!

Στο παρακάτω βιντεάκι μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία των μαθημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του ατομικού lapbook καθώς και το περιεχόμενο αυτού!