Ενδοσχολική επιμόρφωση “Η κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων στα κείμενα μαζικής κουλτούρας- η αποτύπωση έμφυλων στερεοτύπων στη γλώσσα”

Την Παρασκευή 17-5-2024 και την Δευτέρα 20-5-2024 η κ. Βασιλική Κόλλα , αξιοποιώντας τον μεταπτυχιακό της τίτλο υλοποίησε ενδοσχολική επιμόρφωση με το παραπάνω θέμα . Η ενδοσχολική επιμόρφωση βοήθησε πάρα πολύ το σύνολο των εκπαιδευτικών που την παρακολούθησαν διότι τα έμφυλα στερεότυπα συνδέονται με παραμέτρους της Σχολικής Διαμεσολάβησης και των δράσεων κατά της σχολικής βίας αλλά επίσης και με το θέμα του φετινού μας eTwinning: Genders travelling in time.