3η τηλεδιάσκεψη Οδυσσέας Στ’ τάξη

Την Παρασκευή 26 Απριλίου, βρεθήκαμε για τρίτη φορά με το 174ο Σχολείο Αθηνών για να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την έρευνα που κάναμε πάνω στις τρεις μας θεματικές (Εθισμός, Fake news, Βίαια παιχνίδια). Μελετήσαμε τις απαντήσεις στα τρία ερωτηματολόγια που φτιάξαμε και προβληματιστήκαμε σχετικά με τα αποτελέσματα που συγκεντρώσαμε.

Τα ερωτηματολόγια της έρευνας μας:

1)Ερωτηματολόγιο για τον εθισμό:

https://forms.gle/G5J7sQr2G3LPH4U79

2) Ερωτηματολόγιο για τα fake news:

https://forms.gle/rMosG9SqsWFhLhFA8

3) Ερωτηματολόγιο για τα βίαια παιχνίδια:

https://forms.gle/AQfu5AKgUrjdqEqJ7

Αποτελέσματα της έρευνας των ερωτηματολογίων μπορείτε να δείτε εδώ:

Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην έρευνα για τον εθισμό:

https://shorturl.at/VDFsx

Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην έρευνα για τα βίαια παιχνίδια:

https://shorturl.at/06qTH

Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην έρευνα για τα fake news:

https://shorturl.at/8nb67