Ενδοσχολική Επιμόρφωση Γονέων και Εκπαιδευτικών: ” Τι είναι και πώς λειτουργεί η Σχολική Διαμεσολάβηση στο σχολείο μας; Πώς μπορούν να συνδράμουν οι γονείς;”

Καθώς στα σχέδια δράσης μας και στη φιλοσοφία του σχολείου μας είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας στην υλοποίηση των στόχων μας, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα της Σχολικής Διαμεσολάβησης χωρίς την ενημέρωση και την εκπαίδευση των γονέων πάνω στο πρόγραμμα. Στους γονείς, άρεσε πάρα πολύ όλη η διαδικασία της “επιμόρφωσής” τους!