Ενδοσχολική Επιμόρφωση 2022-23:”Η σχολική διαμεσολάβηση για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ ομηλίκων” 4δ.ω. : Καλαμάκη Καλλιόπη και Κέρογλου Μαρία

Στις 27-10-2023 υλοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση 4 διδακτικών ωρών από τις 10:00-14:00 με θέμα”Η σχολική διαμεσολάβηση για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ ομηλίκων” από τις Καλαμάκη Καλλιόπη και Κέρογλου Μαρία. Το επιμορφωτικό υλικό στηρίχτηκε κυρίως στο πρόγραμμα “Αντιγόνη” ενώ έγινε και αποτίμηση της περσινής υλοποίησης του ίδιου προγράμματος.