“Στον αφρό και στο βυθό”

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, συνδεθήκαμε διαδικτυακά με το κοινωφελές ίδρυμα Λασκαρίδη για να παρακολουθήσουμε το Περιβαλλοντικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: “Στον αφρό και στο βυθό”

Σκοπός του προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιηθούμε και να αντιληφθούμε ότι η αλόγιστη χρήση πλαστικών μίας
χρήσης συνδέεται άμεσα με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Επίσης, μέσα από την αναγνώριση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών μιας χρήσης στην καθημερινή μας ζωή αναζητώντας παράλληλα και εναλλακτικούς τρόπους ως
προς τη χρήση τους που θα είναι συμβατοί με την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφορίας.

Αφού γνωριστήκαμε και ακούσαμε πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα της χρήσης πλαστικού και πόσο αυτό επιβαρύνει το περιβάλλον, είδαμε ένα σχετικό κουκλοθέατρο, κάναμε παιχνίδι ανακάλυψης, δώσαμε λύσεις σε διάφορα σενάρια χρήσης πλαστικών και πως να το αποφύγουμε και τέλος υπογράψαμε ένα μηνιαίο συμβόλαιο συμφωνίας προστασίας του περιβάλλοντος.