Ενδοσχολική επιμόρφωση, θέμα: “Τρόποι χρήσης πλατφόρμας e-me και google drive” διάρκειας 4 δ.ω.

Στις 24-3-2022 η κ. Αμέντα Μαρίκα υλοποίησε ενδοσχολική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, διάρκειας 4 δ.ωρών με το παραπάνω περιεχόμενο, που μας φάνηκε πολύ χρήσιμη. Το υλικό επιμόρφωσης για την πλατφόρμα e-me μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://Διαδραστικοί οδηγοί παιδαγωγικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-me