Β τάξη, Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Ο μαγικός κόσμος της τάξης μας

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων η κ. Μίτσα Γιαννακουδάκη με τα παιδιά της τάξης της, δούλεψαν ως εξής: