Αγγλικά Β’ τάξη

Στο σημερινό μάθημα των αγγλικών με τη Β’ τάξη, θυμηθήκαμε πώς λέμε το όνομά μας, την ηλικία μας και αφού μιλήσαμε για ορισμένα φαγητά και πώς λέγονται στα αγγλικά, φτιάξαμε το δικό μας βιβλίο αυτο-παρουσίασης. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζει ο καθένας τον εαυτό του, γράφει το όνομά του, την ηλικία του και τι του αρέσει να τρώει.

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι μέσα από μια παιγνιώδη ενασχόληση με την τέχνη και την αγγλική γλώσσα να χτιστεί και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των μαθητών και να εδραιωθεί η γνώση και η αποδοχή του «άλλου», του διαφορετικού, μέσα στην ομάδα της τάξης, ώστε να εξομαλυνθούν ταυτόχρονα και οι όποιες αντιπαραθέσεις τυχόν υπάρχουν. Το βιβλίο αυτό αναρτήθηκε στον πίνακα της τάξης.