Οι εννέα Μούσες στην Δ’ τάξη

Εννέα Μούσες Οι εννέα Μούσες ήταν γνωστές στην ελληνική αρχαιότητα ως σύμβολα των τεχνών. Τις γνωρίσαμε στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης.

Οι ζωγραφιές μας
Τερψιχόρη

Βρείτε το όνομα του μήνα που γεννηθήκατε αν ζούσατε στην αρχαία Αθήνα.