Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης webex

Το πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το διάστημα που το σχολείο μας παραμένει κλειστό είναι στο παρακάτω αρχείο:

Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και γρήγορα να ξανασυναντηθούμε!