Εικαστικά -ιδέες για κατασκευές από τον κ. Δημήτρη

Για να πάρετε ιδέες για κατασκευές και εικαστικά παιχνίδια από τον κ. Δημήτρη Πολυνόπουλο κατεβάστε το αρχείο   γράμμα από τον κ. Δημήτρη