Γεωγραφία ΣΤ’

Κατασκευάζοντας λιθοσφαιρικές πλάκες με πλαστελίνες μαθαίνουμε για τα είδη σεισμού στη ΣΤ’ τάξη και παρατηρούμε το εσωτερικό της γης.