Εγγραφές μαθητών στην Α τάξη

Εγγραφές στην Πρώτη Τάξη για το σχολικό έτος 2019-2020
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.
Οι εγγραφές των μαθητών/τριων Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 6 μέχρι 20 Μαΐου 2019 ως εξής:
Δευτέρα:8:20-9:00
Τρίτη:9:10-10:30 & 12:35-13:15
Τετάρτη:8:20-9:00 & 12:35-13:30
Πέμπτη:8:20-9:00 & 12:35-13:30
Παρασκευή; 8:20-9:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αίτηση εγγραφής -Υπεύθυνη Δήλωση (Θα την πάρετε από το σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.Προσοχή: Τα ονόματα όλα ακριβώς όπως είναι στην ταυτότητα, όχι υποκοριστικά),
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (Θα τα πάρουμε εμείς απευθείας από το 12ο Νηπιαγωγείο. Αν το παιδί σας φοιτά σε άλλο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να το φέρετε εσείς),
Εμβόλια (Επίδειξη του γαλάζιου Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση στοιχείων που να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια-στο σχολείο θα φωτοτυπήσουμε την σελίδα),
Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Συμβόλαιο , λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ, κινητού),
Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(σας το δίνουμε εμείς για να συμπληρωθεί από γιατρό και το επιστρέφετε στο σχολείο)
Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου:
Στο σχολείο ζητήστε να σας δώσουμε αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου, εφόσον επιθυμείτε να φοιτήσει το παιδί σας σε αυτό. Στο Ολοήμερο Τμήμα δύνανται να εγγράφονται:
α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι)
Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Δεν χρειάζεται να φέρετε διότι θα το αναζητήσει το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).Οι αλλοδαποί μαθητές όμως,χρειάζεται να φέρουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.