Από το σιτάρι στο ψωμί

Την Τρίτη 17 Απριλίου οι  Α΄Β΄Γ΄και Δ΄τάξεις ,επισκέφθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς και παρακολούθησαν το πρόγραμμα : ” Από το σιτάρι στο ψωμί ” Την παρουσίαση έκανε η κ. Ανθή Ταναίνη .

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων του Σχολείου μας για την κάλυψη των εξόδων της μεταφοράς μας.