Ανακοίνωση

14/6/2017  Ανακοίνωση για την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους

Αφορά τα Σχολεία (?η?οτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία) περιοχής ευθύνης Π.Ε. Χίου (Χίου, Ψαρών, Οινουσσών). Σας γνωρίζου?ε ότι αύριο 15 Ιουνίου 2017, θα δοθούν οι τίτλοι Προόδου των ?αθητών σε ασφαλές ?έρος στον αύλειο χώρο του Σχολείου και θα ακολουθήσει ά?εση αποχώρηση των ?αθητών. Επίσης, όσες Σχολικές ?ας Μονάδες επιθυ?ούν να πραγ?ατοποιήσουν την αποχαιρετιστήρια γιορτή τους (που αναβλήθηκε λόγω της επικαιρότητας), παρακαλού?ε όπως αυτή λάβει χώρα σε ασφαλές ση?είο του αύλειου χώρου τους.

Στο δικό μας σχολείο οι γιορτές αναβάλλονται για Σεπτέμβρη αφού η αυλή καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από υπόστεγα και πολυκαρβουνικά στέγαστρα.

Οι μαθητές θα έρθουν 8-9 να παραλάβουν τίτλους. Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται κανονικά.