Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας που προσέφερε τα χρήματα  για το λεωφορείο που μας μετέφερε στο Κτήμα Παφυλίδα για την περιβαλλοντική εκδρομή  που πραγματοποιήθηκε την Τεταρτη στις 30 Μαρτίου .

Το αντίτιμο του εισιτηρίου, (3 ευρώ) ,επιστράφηκε στους μαθητές.