Ενδοσχολική Επιμόρφωση 2022-23:”Δημιουργία ψηφιακού κόμικ” 1 δ.ω.: Κέρογλου Μαρία

Σήμερα πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση από την κ. Κέρογλου για την δημιουργία ψηφιακού κόμικ, διάρκειας 1 δ.ω. με πρακτική εξάσκηση στο web tool pixton comic