Νοηματική και γραφή Μπράιγ : μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με όλους τους ανθρώπους-Δ τάξη

Στα πλαίσια της ενότητας της Γλώσσας για τις διαφορετικές σημασίες και μορφές της γλώσσας με τους μαθητές της Δ´ τάξης συζητήσαμε για τη νοηματική γλώσσα, μελετήσαμε το αλφάβητό της και επικοινωνήσαμε μέσω αυτής.Τα παιδιά προσπάθησαν να δείξουν το όνομά τους και άλλες λέξεις στη νοηματική, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισαν να στείλουν το μήνυμα της ισότητας, της αγάπης και της φιλίας.Τέλος μελετήσαμε το αλφάβητο στη γραφή Μπράιγ και τα παιδιά ψηλαφίζοντας με τα χέρια προσπάθησαν να διαβάσουν ένα κείμενο γραμμένο σε αυτή τη μορφή.Ήταν ένα ξεχωριστό μάθημα για όλους καλλιεργώντας στα παιδιά την ενσυναίσθηση, τη διαφορετικότητα και το σεβασμό στα άτομα με αναπηρίες.