Παιχνίδι με τις λέξεις

Στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας προσεγγίσαμε την εκμάθηση λέξεων με έναν διαφορετικό, παιγνιώδη τρόπο. Αντί να τις γράψουμε, σκεφτήκαμε να τις σχηματίσουμε με πλαστελίνη πάνω στο θρανίο μας. Έτσι εντάσσουμε και την αίσθηση της αφής. Οι πολλοί και διαφορετικοί τρόποι σχηματισμού λέξεων αποδεδειγμένα βοηθούν τα παιδιά στην εκμάθηση λέξεων. Και ιδού το αποτέλεσμα!