Οδική κυκλοφορία Δ’ τάξη

Στα πλαίσια της πρώτης ενότητας των εργαστηρίων δεξιοτήτων  με θέμα την οδική κυκλοφορία τα παιδιά της Δ τάξης ζωγράφισαν τα σήματα και τις διαβάσεις. Έγραψαν επίσης ποιήματα, έλυσαν κρυπτόλεξο και ακροστιχίδα για την οδική κυκλοφορία και ασφάλεια στους δρόμους ως πεζοί, ποδηλάτες και μελλοντικοί οδηγοί!!!