Ο γύρος της πόλης

     Στις  27 Μαρτίου 2016, το σχολείο μας συμμετείχε στον αγώνα δρόμου 1000 μέτρων << Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ >> .    Πήραν μέρος 16 παιδιά από Δ΄, Ε΄, & ΣΤ΄τάξη  και 4 παιδιά από Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη.

    Στα παιδιά της μικρής κατηγορίας , ο μαθητής της Γ΄τάξης  Πιπινής Σαράντης, πήρε την δεύτερη θέση.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!!

      

 

  

.IMG_20160327_112614 IMG_20160327_124426 IMG_20160327_125537