Δραστηριότητες με θέμα τα ζώα!!! – Γ’ τάξη

Κολάζ, ποιήματα που έγραψαν τα ίδια τα παιδιά για το αγαπημένο τους🐕🐈‍⬛ ζώο, σταυρόλεξο, αντιστοιχίσεις και ακροστιχίδα με θέμα τα ζώα!🐴🐄🐑🐿🦫