Η λειτουργία της σχολικής διαμεσολάβησης στο σχολείο μας

Υπεύθυνες δασκάλες: Καλαμάκη Καλλιόπη – εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης, Κέρογλου Μαρία, Π.Ε.70, δ/ντρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε μετά την διαπίστωση πως η μακροχρόνια αποχή των παιδιών από τα σχολεία λόγω κόβιντ, οδήγησε σε εγωκεντρικές και επιθετικές συμπεριφορές. Προηγήθηκε, στις 7-9-2021, τετράωρη ενδοσχολική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς του σχολείου από την δ/ντρια κ. Κέρογλου με βιωματικό εργαστήριο.

Για την υλοποίηση του προγράμματος στηριχθήκαμε:

1,στην επιμόρφωση εκπαιδευτικού μας (Μαρία Κέρογλου) από την ΜΚΟ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” ,

2. στο σχετικό έντυπο βοηθητικό υλικό της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ:http://4dim-chiou.chi.sch.gr/wp-content/uploads/2022/05/Sholiki_Diamesolavisi.pdf

3. και στο βιβλίο ” Διαχείριση της αντιπαράθεσης” των Ted Huddleston και David Kerr, το οποίο δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης ” Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε Δράση” το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ:http://4dim-chiou.chi.sch.gr/wp-content/uploads/2022/05/Managing_Controversy_Greek_Final_WEB.pdf

Η σχολική διαμεσολάβηση εφαρμόστηκε ως πρόγραμμα στο σχολείο μας με σκοπό την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων μεταξύ ομηλίκων.

Η επιλογή μαθητών που διαμεσολαβούν για την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών ανάμεσα σε συμμαθητές και συμμαθήτριές τους είχε απώτερο σκοπό την αποφυγή απόδοσης ευθυνών και τιμωριών/ επιπλήξεων από ενηλίκους, την ενδυνάμωση των παιδιών στη διαχείριση συγκρούσεων, στη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών  και στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς χρειάστηκε κάποιες φορές να συναντηθούν οι μαθητές στην αίθουσα που είχε οριστεί ως τόπος συζήτησης και ολοκληρώθηκαν κάποιες δραστηριότητες που βοηθούσαν τα παιδιά να κατανοήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Επίσης κατέληγαν σε συμφωνίες τήρησης συμπεριφορών μετά από δικές τους προτάσεις.

Το πρόγραμμα είχε πολύ θετικά αποτελέσματα αφού οι ενήλικες δάσκαλοι επενέβαιναν ελάχιστα και διακριτικά ενώ όλη η επιχείρηση κατανόησης μιας παρεξήγησης εκτυλισσόταν σε φιλικότατο κλίμα αλληλοκατανόησης μεταξύ των διαφωνούντων και των διαμεσολαβητών αλλά τηρώντας πάντα βασικούς κανόνες ευγένειας στον διάλογο και στην ακρόαση.

Απόδειξη της επιτυχίας του προγράμματος ήταν ότι πολλές φορές οι διαφωνούντες επιζητούσαν την μεταφορά κι επίλυση του ζητήματός τους στα πλαίσια της διαμεσολάβησης και έψαχναν τους διαμεσολαβητές για να κλείσουν συνάντηση. Πάντα , στη συνέχεια, οι διαμεσολαβητές ενδιαφέρονταν για την πορεία των σχέσεων και των συμπεριφορών που συμφωνήθηκαν και ξαναέρχονταν σε επαφή με τα παιδιά που είχαν την διαφορά μεταξύ τους.

Η τετραμελής επιτροπή σχολικής διαμεσολάβησης εξηγεί και αξιολογεί το πρόγραμμα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Παρούσες η συντονίστρια Καλλιόπη Καλαμάκη και η διευθύντρια Μαρία Κέρογλου