ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΑΦ (ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ)- ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ

Στην ενδοσχολική επιμόρφωση , διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, που πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό της Παράλληλης Στήριξης κ. Μαρκέλλα Φραγκομίχαλου και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης κ. Καλλιόπη Καλαμάκη στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου μας, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ενημερώθηκαν:

• για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), για τα σημαντικά πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών αυτών στα σχολικά πλαίσια της γενικής αγωγής,

• για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά κατά τη σχολική τους φοίτηση,

• για τις μεθόδους και τους τρόπους εκπαίδευσης των παιδιών αυτών,

• για τη συνεργασία με τους γονείς αυτών των μαθητών.

Η ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων όλων των ειδικοτήτων υστερούν για την ουσιαστική συμπερίληψη αυτών των μαθητών και αποτελούν μια πρόκληση καθώς καλούνται να προσδιορίσουν τους διακριτούς ρόλους τους, όσον αφορά στην ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ, αλλά και τα σημεία σύγκλισης και συνεργασίας όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών αυτών.

Με αφορμή τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν και επιμορφώθηκαν για τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους και επισημάνθηκε ότι κομβικό ρόλο για την επιτυχία της σχολικής ένταξης αυτών των μαθητών διαδραματίζουν η διευθύντρια της σχολικής μονάδας και ο σύλλογος διδασκόντων, ως θεσμικό όργανο, με τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα, ανοιχτό στη διαφορετικότητα και υποστηρικτικό για όλους τους μαθητές.

Η κ. Μαρκέλλα Φραγκομίχαλου (όρθια) και η κ. Καλλιόπη Καλαμάκη κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης