Καλό Πάσχα από την Ε’ τάξη

Κολλάζ με τις δημιουργίες των παιδιών και το παραδοσιακό ποίημα της Μ. Εβδομάδας που αναπαραστήσαμε περνώντας από όλες τις τάξεις.

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων μας ευχόμαστε!