Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα και Πολιτιστική Κληρονομιά

Στην τρίτη θεματική της unesco, μέσω της διαπολιτισμικής μάθησης μαθαίνουμε να σεβόμαστε την διαφορετικότητα και να προσέχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, μέσα απ’ την οποία γνωρίζουμε τον εαυτό μας αλλά και σεβόμαστε τους άλλους. Δείτε τις δράσεις μας εδώ: https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/uZgYWKofTluxMobxjRaCGQ