Παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, πολιτισμός της Ειρήνης

Η δεύτερη Θεματική της unesco, αφορά στην εκπαιδεύση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και για τον πολιτισμό της ειρήνης.

Ξεφυλλίστε το ψηφιακό βιβλίο με τις δράσεις μας εδώ:

https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/bc-hc5C1QxKpaTmolaFwXQ