Δράσεις για την αειφορία και τον αειφόρο τρόπο διαβίωσης

Φέτος στο σχολείο μας, στο πλαίσιο του θεματικού άξονα της unesco για τον αειφόρο τρόπο διαβίωσης, υλοποιήσαμε δράσεις σε όλες τις τάξεις. Τις συγκεντρώσαμε σε ένα ψηφιακό βιβλίο για να τις δείτε πατήστε εδώ:https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/ljcUQHs2QR-s5oVLxQe_AQ