Κυκλαδικός πολιτισμός από την Γ’ τάξη

Στο μάθημα της Ιστορίας μιλήσαμε και μάθαμε πολλά για τον κυκλαδικό πολιτισμό.

Εντυπωσιαστήκαμε ιδιαίτερα με τα ειδώλια και έτσι σχηματίσαμε με ζυμάρι και πλαστελίνη γυναικεία ειδώλια και ένα τηγανόσχημο αγγείο