Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΥΠΑΙΘ αρ. εγκυκλίου 20-03-2020 Αρ. Πρωτ. 39731/Δ2 πατήστε Ενημέρωση