Ποίηση στα Αγγλικά

Στα πλαίσια του μαθήματος των αγγλικών και διδασκόμενοι το τρίτο μάθημα του κεφαλαίου 4 του σχολικού βιβλίου της Στ’ δημοτικού με θέμα “The fall of Icarus” (Η Πτώση του Ίκαρου), οι μαθήτριες της Στ’ τάξης Φωτεινή Στουπάκη και Βασιλική Φούντα έγραψαν δύο ποιήματα με θέμα τι άλλο; Τον Ίκαρο φυσικά. Προηγήθηκε ανάλυση του πίνακα που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο με τίτλο “Landscape with the Fall of Icarus” του Pieter Brueghel. Με τη βοήθεια του εργαλείου της google, “Google Arts & Culture”, βρέθηκε το Βασιλικό Μουσείο Καλών Τεχνών του Βελγίου (Royal Museums of Fine Arts of Belgium), που φιλοξενεί το παραπάνω έργο, εντοπίστηκε ο πίνακας και παρατηρώντας τον στον διαδραστικό πίνακα της τάξης, ξεκίνησε μια συζήτηση ανάλυσης, περιγραφής και κριτικής του. Σ’ αυτό βοήθησε αρκετά και η λεπτομερέστατη ανάλυσή του, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του μουσείου στο Google Arts and Culture, η οποία διαβάστηκε με τα παιδιά. Στο τέλος της συζήτησης τα δύο παιδιά, που προαναφέρθηκαν, εμπνεύστηκαν τα ποιήματα που παρατίθενται πιο κάτω.
A father and his son
Wanted to touch the sun
Wax wings they made
To help them fly away
Up high they flew above the sea
But the wings started melting
Because of the sun’s heat
That was the end of Icarus, the son
Who had the dream to touch the sun.

Φωτεινή Στουπάκη
“Icarus Death”

A day of the spring
a field was seed
as well as the sheep
were deep in the scene.

A fisherman was catching fish,
they were sweating while forgetting
that with a SWISH
like a butterfly fish
Icarus death was in the back scene
unnoticed and uncleared.

Βασιλική Φούντα