Καλή σχολική χρονιά!!

images9KG2K8BK

Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη  11 Σεπτεμβρίου στις 9:οο π.μ.