Στην κοιλάδα της Υπακοής

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου με πεζοπορία ,φτάσαμε στο Λεπροκομείο της Χίου που βρίσκεται στην περιοχή του Κοφινά, στο σημείο που ονομάζεται “Η κοιλάδα της Υπακοής”.

Ιδρύθηκε στα τέλη του 14ου  αιώνα, στη σημερινή θέση του, από τους Γενουάτες , με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της λέπρας στο νησί.

Λειτούργησε συνεχώς για έξι περίπου αιώνες, μέχρι το 1959, οπότε και διέκοψε τη λειτουργία του. Υπήρξε το μακροβιότερο Ίδρυμα στο είδος του, στον ελλαδικό χώρο.

Κατά την καταστροφή του νησιού το 1822, το Λωβοκομείο κατεστράφη, οι ασθενείς σφαγιάστηκαν και πυρπολήθηκαν οι εκκλησίες της Αγίας Υπακοής και του Αγίου Λαζάρου. Μεγάλες καταστροφές υπέστη στους σεισμούς του 1881. Το 1908 αρχίζει η ανακαίνιση του Λωβοκομείου.

Το Λωβοκομείο διέκοψε τη λειτουργία του το 1959.

Ευχαριστούμε τον κ. Μπάμπη  Κοιλιάρη για την πολύτιμη βοήθεια και τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας!!