Νέα Μονή

       Την Τρίτη 6 Ιουνίου ,επισκεφθήκαμε την Νέα Μονή ,ξεναγηθήκαμε  στο χώρο ,ακούσαμε την Ιστορία της Μονής και θαυμάσαμε τα περίφημα ψηφιδωτά που την κοσμούν καθώς και την σπουδαία αρχιτεκτονική της.
 
                                                                                     Ε΄Τάξη
       Επισκεφθήκαμε στην κεντρική Χίο τη Νέα Μονή, το παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς.
Θαυμάσαμε την αρχιτεκτονική και τα ψηφιδωτά, παρατηρήσαμε, ακούσαμε την ιστορία της και κάναμε μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε γεωμετρικά προβλήματα .