Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Κοραή

          Την Πέμπτη 4-5-2017 η Γ? και η Δ΄τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησαν  εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Κοραή. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο χώρο του αναγνωστηρίου,   στο Λαογραφικό  Μουσείο Αργέντη και στο δανειστικό παιδικό  τμήμα της βιβλιοθήκης όπου είδαν και ξεφύλλισαν πολλά βιβλία και δανείστηκαν βιβλία που τα ίδια επέλεξαν.