Ευέλικτη ζώνη

    Στα πλαίσια του  προγράμματος :”από τα παλιά  μέχρι και  σήμερα… τα παιδιά παίζουν “, παίξαμε το  παιγνίδι  “εφτάπετρο”