Αρχείο | Οκτώβριος 2022

Εσωτερικός σχολικός κανονισμός 2023-2024

Για να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό του σχολείου μας:

Διαχείριση της Αντιπαράθεσης

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τον εκφοβισμό

Εγχειρίδιο εκφοβισμού *Αθηνά Καραβόλτσου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023

Για να διαβάσετε το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής μας Μονάδας για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2022-2023 πατήστε :