Περιφέρεια 4ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

Η περιφέρεια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χίου,με κέντρο την περιοχή “Τουρλωτής”, αρχίζει από τη συμβολή των οδών Ιουστινιάνι και Πουλάκη (η οδός Πουλάκη ανήκει στο 4ο Δ.Σ). Ανεβαίνει την Ιουστινιάνι, παίρνοντας μόνο τη δεξιά πλευρά και προχωρεί βόρεια στην οδό Ανθεστηρίων, παίρνοντας και τις δυο πλευρές της. Ακολουθεί τη Μητροδώρου παίρνοντας όλες τις οικίες, δεξιά και αριστερά, καθώς και τις παρόδους της Γ.Γλαράκη και Γλαύκης και βγαίνει στην οδό Κ.Μονομάχου μέχρι τη συμβολή της με Θεσμοφορείων(η οδός Θεσμοφορείων ανήκει στο 3ο-8ο ΔΣΧίου)Ακολουθεί την οδό Κ.Μονομάχου βόρεια, παίρνοντας το αριστερό μέρος και στρίβει στην οδό Μεραρχίας Αρχιπελάγους, παίρνοντας το αριστερό μέρος μέχρι τη 2η Πάροδο.Πριλαμβάνει τις οδούς Καραβούρνων, Αρτεμιδώρου,Παλαιάς Ποταμιάς,Αγέλης, Αβροφροσύνης και Κλεινομάχου, και καταλήγει στην Αγίας Μαρκέλλας. Συνεχίζει στη Νέας Μονής και στρίβει δεξιά στην Ιωάννη Γεωργαντή την οποία και ακολουθεί μέχρι το τέλος της στη συμβολή με τη Μεραρχίας Αρχιπελάγους και Καλαβρύτων(όριο με 3ο-8οΔΣ)

Από τη συμβολή των οδών Ιουστινιάνι, Καυκάλου και Γλύπτη προχωρεί νότια στην οδό Καυκάλου παίρνοντας μόνο τη δεξιά πλευρά, καταλήγει στην Αγίας Κυριακής και εισέρχεται στη Γιάννη Σόδη (μετονομασία Κώστα Χαλιορή) την οποία και ακολουθεί μέχρι το τέρμα της. Στρίβει στην Μεγάλου Αλεξάνδρου την οποία και ακολουθεί μέχρι τέλους και καταλήγει στη Νίκου Γιαλούρη, από τη συμβολή της με την Αγίου Αλεξάνδρου μέχρι τη συμβολή της με την Αγίου Γεωργίου Ορφανού, παίρνοντας πάντα και τις δύο πλευρές.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2021-2022-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ,ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/3-ΠΕΜΠΤΗ 18/3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/3 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 9-11 ΤΟ ΠΡΩΙ.

Από τον νόμο υποχρεούμαστε για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) δηλαδή μάσκα -απόσταση 2 μέτρων κατά την είσοδο και παραμονή μας στο σχολικό χώρο.

Στην Α΄ τάξη του 4ου Δ.Σ. εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2015 και κατοικούν στην περιφέρεια του σχολείου

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας:Δεν το φέρνετε, αναζητείται από το σχολείο μέσω του myschool.Αν, για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχεία του μαθητή έχουν αλλάξει,ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώσει τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής και μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων του μαθητή, ο γονέας οφείλει να ενημερώσει την Διευθύντρια για τις αλλαγές, ώστε το σχολείο να αντλήσει τα νέα αυτά στοιχεία από το myschool.
  1. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.Το σχολείο κρατά φωτοτυπία
  2. Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Για να εκτυπώστε το Α.Δ.Υ.Μ. πατήστε εδώ
  3. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (αποδείξεις ΔΕΗ, Τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο, κ.λ.π.).Το σχολείο κρατά φωτοτυπία
  4. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
  5. Στο σχολείο ο/η γονέας/ κηδεμόνας συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση-αίτηση εγγραφής σε έντυπο που του δίνει η διευθύντρια
  6. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης να προσκομιστεί δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας που ορίζει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού
  7. Για τις εγγραφές αλλοδαπών  μαθητών/μαθητριών απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-Πρόωρης Υποδοχής(πρωινή ζώνη)

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται όλοι οι μαθητές χωρίς προϋποθέσεις.
Οι μαθητές/τριες , μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:
Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Η Πρόωρη Υποδοχή(πρωινή ζώνη) λειτουργεί 7-8 το πρωί αλλά προϋπόθεση για να την παρακολουθήσει ο μαθητής είναι να εγγραφεί και στο Ολοήμερο Τμήμα.

Εδώ βρίσκουμε τα νέα μέτρα covid 19 που ισχύουν για τα σχολεία

Τονίζουμε ότι η είσοδος σε γονείς και τρίτους γίνεται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, rapid ή μοριακού τεστ ή βεβαίωση νόσησης των τελευταίων 6 μηνών. Τα παιδιά ,που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει οπότε επιδεικνύουν το σχετικό πιστοποιητικό, εισέρχονται με self test που επιδεικνύουν στην είσοδο του σχολείου στον σχολικό νοσηλευτή κάθε Τρίτη και Παρασκευή (εκτός από την ημέρα του Αγιασμού που το φέρνουν Δευτέρα). Η μάσκα είναι υποχρεωτική για όλους πλην των εξαιρέσεων -ιατρικών περιπτώσεων.

Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα και Πολιτιστική Κληρονομιά

Στην τρίτη θεματική της unesco, μέσω της διαπολιτισμικής μάθησης μαθαίνουμε να σεβόμαστε την διαφορετικότητα και να προσέχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, μέσα απ’ την οποία γνωρίζουμε τον εαυτό μας αλλά και σεβόμαστε τους άλλους. Δείτε τις δράσεις μας εδώ: https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/uZgYWKofTluxMobxjRaCGQ

Παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, πολιτισμός της Ειρήνης

Η δεύτερη Θεματική της unesco, αφορά στην εκπαιδεύση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και για τον πολιτισμό της ειρήνης.

Ξεφυλλίστε το ψηφιακό βιβλίο με τις δράσεις μας εδώ:

https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/bc-hc5C1QxKpaTmolaFwXQ

Δράσεις για την αειφορία και τον αειφόρο τρόπο διαβίωσης

Φέτος στο σχολείο μας, στο πλαίσιο του θεματικού άξονα της unesco για τον αειφόρο τρόπο διαβίωσης, υλοποιήσαμε δράσεις σε όλες τις τάξεις. Τις συγκεντρώσαμε σε ένα ψηφιακό βιβλίο για να τις δείτε πατήστε εδώ:https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/ljcUQHs2QR-s5oVLxQe_AQ

Γεωπάρκο Λέσβου

Η χρονιά δύσκολη αλλά οι δράσεις μας πολλές.

Μία απ’ αυτές η ενασχόληση μας με το Γεωπάρκο της Λέσβου. Επισκεφθήκαμε διαδικτυακά το απολιθωμένο Δάσος Λέσβου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γνωρίστε τα φυτά του Απολιθωμένου δάσους της Λέσβου”.

Κάθε τάξη το αξιοποίησε με το δικό της τρόπο. Συγκεντρώσαμε τις εργασίες μας εδώ:https://read.bookcreator.com/sYgJBZN18iVw49Nu4wuKIYOUyHq2/Fr83KuVfQTuTlsy9tfZziA

Συγγραφή βιβλίων. Η βιβλιοθήκη μας

Φέτος γίναμε και συγγραφείς.

Για να δείτε τα βιβλία μας πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους, καλή ανάγνωση!!https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/BPvrWPHFSz2hBnOuexOsUw

Δια σχολική συνεργασία 4ο και 9ο Χίου

https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/h8lEy4KGRxKgd6FS8hzP7g

Με μεράκι και επιστημονική φαντασία …συνεχίζω μια ιστορία Ε’ τάξη:

https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/IQsgBe8mQIGobkAZ-3L14g

Το παραμύθι του κορονοϊού, τμήμα ένταξης:

https://read.bookcreator.com/MHoFUVT8pSQ6FRiMHZ4rp475hxH2/Ib46n7RXTtKUg2pEdfvI4Q

Γράφει η Στ’ τάξη.

Δύο κακιασμένα αδέλφια κάνουν πειράματα για να ελέγξουν τους ανθρώπους της πόλης τους, γιατί όχι και τον κόσμο;

https://read.bookcreator.com/sYgJBZN18iVw49Nu4wuKIYOUyHq2/zcHe3xH9TWaKd6_t7DuSKA

Ένα σκυλάκι, ο Μάλφρεντ, περιγράφει τις περιπέτειες του με την αγαπημένη του οικογένεια.https://read.bookcreator.com/sYgJBZN18iVw49Nu4wuKIYOUyHq2/D0IjKuJNSECGpRux_fO2uw

Μια παρέα παιδιών με μαγικό τρόπο βρίσκεται σε έναν άλλο πλανήτη. Πώς θα ξεφύγουν από εκεί και πώς θα σώσουν τη Γη που κινδυνεύει;https://read.bookcreator.com/sYgJBZN18iVw49Nu4wuKIYOUyHq2/6ehC742dQISA8BcACay3KQ

3η Τηλεδιάσκεψη “Οδυσσέας”

Την Πέμπτη 27 Μαΐου    «συναντηθήκαμε»  διαδικτυακά με την Στ τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου .Αυτή τη φορά από το φυσικό μας χώρο που είναι το σχολείο μας.

Παρουσιάσαμε την έρευνα μας σχετικά με την αξιοποίηση χρόνου στην καραντίνα , την ελπίδα  μας  για το μέλλον και τις καινούριες συνήθειες που αποκτήσαμε 

Οι φίλοι μας απ το 1ο Δημοτικό  κατέγραψαν  τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας σε ένα padlet :

https://padlet.com/marimenda32/a3nislu4sfyp1138

και εμείς στο δικό τους:

https://padlet.com/emourouna3/wmqt5a9yn15lxic7

Παρουσιάσαμε και τους  ήρωες  του ψηφιακού παραμυθιού που θα γράψουμε  για το τέλος του προγράμματος  «Οδυσσέας» και εκείνοι μας έδειξαν τους δικούς τους

Διαδικτυακή επίσκεψη στο γεωπάρκο Λέσβου

Επισκεφτήκαμε το μουσείο του απολιθωμένου δάσους στο Σίγρι και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα για τα φυτά που ζούσαν στην περιοχή την εποχή της μεγάλης έκρηξης .

Δημιουργήσαμε κολάζ με το αγαπημένο φυτό κάθε παιδιού.

Η ανατομία ενός ψαριού

Στο πλαίσιο της μελέτης περιβάλλοντος κάναμε ” ανατομία ενός ψαριού”